Rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Câu hỏi:

Dạ chào luật sư , tôi tham gia bảo hiểm được 6 năm 11 tháng và hiện tôi đang
thất nghiệp 2 năm , giờ tôi muốn lãnh tiền bảo hiểm 1 lần . 1 tháng tôi đosng 2
triệu 500 . Lương cơ bản và lương ký hợp đồng của tôi là 3 triệu , vậy xin
phép hỏi luật sư rằng , nếu tôi lãnh tiền 1 lần thì khả năng tôi lãnh được
khoảng bao nhiêu ạ . Rất mong nhận được hồi âm bên phía luật sư sớm ạ . Xin
cảm ơn.

Trả lời:

Về điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định khoản 1
Điều 8 Nghị dịnh 115/2015/NĐ-CP như sau:
“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định
này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54
của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo
quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm
đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không
tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển
sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”
Như vậy nếu hơn 1 năm nghỉ việc mà bạn đóng chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã
hội mà không có ý định tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì nếu như bạn có yêu
cầu sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Về mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm
xã hội được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP cụ thể
như sau:
“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức
hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”
Như vậy về việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần phụ thuộc vào thời
gian bạn đóng bảo hiểm trước và sau năm 2014. Khi tính hưởng bảo hiểm xã
hội 1 lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 01 đến 06 tháng
được tính là nửa năm từ 07 đến 11 tháng được tính là 01 năm.
Theo như thông tin bạn cung cấp chỉ có tổng thời gian bạn tham gia bảo hiểm
xã hội chứ không có thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ năm bao nhiêu
đến năm bao nhiêu. Do vậy không thể xác định cụ thể khoản tiền bạn sẽ nhận
được nếu như yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Xem chi tiết tại: https://luatnqh.vn/

About The Author

Reply