Xác định công suất hệ thống bộ lưu điện?

Ước tính yêu cầu công suất

Nếu tổng dòng điện được rút ra bởi thiết bị được kết nối vượt quá dung lượng của hệ thống bộ lưu điện, bộ lưu điện UPS sẽ bị quá tải. Nếu bộ lưu điện bị quá tải, nó sẽ làm giảm tải trong khi cúp điện thay vì chuyển sang chế độ pin. Bạn có thể ước tính yêu cầu dung lượng bộ lưu điện của bạn bằng cách tổng các yêu cầu công suất của tất cả thiết bị bạn định kết nối với hệ thống bộ lưu điện. Bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất thiết bị để tìm công suất. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu in hoặc tài liệu trực tuyến nào, hãy tham khảo nhãn tên thiết bị. Nếu thiết bị của bạn liệt kê các yêu cầu công suất của nó trong amps, nhân số amps của điện áp AC để ước tính công suất.

Tham khảo các thông số kỹ thuật bộ lưu điện để tìm các mô hình có dung lượng cao hơn tổng yêu cầu công suất của bạn. Các hệ thống bộ lưu điện thường được bán trên thị trường theo xếp hạng VA của chúng, nhưng công suất trong watt cũng phải được liệt kê. (Hãy nhớ rằng các nhà sản xuất bộ lưu điện thường khuyên bạn nên hạn chế tải thiết bị CNTT xuống 80% công suất. Điều này giúp bộ lưu điện UPS xử lý các biến động về nhu cầu điện, để khoảng không cho các thiết bị bổ sung và giảm nguy cơ bị quá tải.)

(Xem thêm bộ lưu điện apc giá rẻ tại đây)

Kết quả hình ảnh cho bộ lưu điện

Lưu ý: Mặc dù phương pháp này sẽ cung cấp ước tính sơ bộ về các yêu cầu dung lượng UPS của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận ước tính của mình với nhà sản xuất UPS hoặc đại lý bán lẻ.

Các ứng dụng có dung lượng cao

Nếu yêu cầu dung lượng của bạn vượt quá 16.000W, bạn có thể muốn xem xét hệ thống bộ lưu điện UPS 3 pha, hoặc bạn có thể chia thiết bị của mình thành các nhóm nhỏ hơn để được hỗ trợ bởi nhiều hệ thống UPS một pha. (Nếu thiết bị của bạn được phân phối trên một diện rộng, nhiều hệ thống UPS một pha có thể được yêu cầu bất kể.) Chi phí điện 3 pha nhiều hơn để lắp đặt so với công suất một pha, nhưng nó có thể hiệu quả hơn cho tải công suất lớn.

(Tham khảo thêm về bộ lưu điện Santak tại đây)

Hệ số công suất cao

Một số hệ thống UPS trên mạng / máy chủ có hệ số công suất cao giúp sử dụng hiệu quả hơn cơ sở hạ tầng năng lượng của cơ sở và không gian có sẵn, cho phép bạn kết nối nhiều thiết bị hơn với mỗi hệ thống và mạch UPS. Trong khi 10.000 VA UPS với hệ số công suất 0.7 sẽ hỗ trợ tải 7.000W, một 10.000 VA UPS với hệ số công suất 0.9 sẽ hỗ trợ tải trọng 9.000W, tăng 2.000W mà không cần tăng yêu cầu mạch tương ứng.

About The Author

Reply