Thế giới máy chạy bộ điện nào tốt

Đống Tiểu Oánh nhanh chóng hỏi .: Triều ca .. anh đáp gì thế !? yên ta đã uống máu ăn thề .. thề lạng sinh lạng tử .. sao anh bảo bọn ta chạy !?Khâm Trấn ác xua bên tay lia lịa .. đáp .: Chạy mau đi .. chạy mau đi .. chần chừ là chẳng kịp đâu!Đống Bảo Dòng khó chịu đáp .: Anh coi bọn ta là kẻ bất nhủa à !?Trang A Sinh đáp .: Nếu Châu Bắc Ngư quái có máy chạy bộ của hãng nào tốt.  chẳng lại kẻ ta thì để lại năm mạng sống ở góc này cũng được ..

lẽ nào có việc chạy trốn !?.Khâm Trấn ác nhanh chóng đáp .: Hai kẻ này đều dùng máy tập chạy bộ tốt. võ công vốn vô cùng cao cường .. bây giờ lại luyện Biên Cửu âm bạch cốt trảo. Năm kẻ yên ta quyết chẳng phải là đối thủ của họ .. cần gì phải tử uổng mạng ở đây !? Sáu kẻ biết y vốn Tịnh cao khí ngạo .. chẳng hề ưng lép. Trường Đông tử Khiêm Xử Cơ võ công cao cường như thế mà y còn dám giao đấu chẳng hề sợ hãi.

Chẳng hề sợ hãi khi sử dụng máy tập chạy bộ đa năng nào tốt

nhưng lại úy ky hai kẻ này như thế .. chắc đối phương phải lợi giết vô cùng. Tĩnh Kiên Phát đáp .: Vậy thì yên ta cùng đi.Khâm Trấn ác lạnh lùng đáp .: Họ làm ta suốt đời khốn khổ .. việc đó bỏ qua cũng được Nhưng mối thù của Huynh trưởng ta thì chẳng thể dùng máy tập chạy bộ tốt nhất.  chẳng báo. Bắc Hy Nhân đáp .: Có phúc thì cùng hưởng .. có nạn thì cùng ưng. Y lời ít ý sâu .. mà đã đáp ra rồi thì chẳng Bảo giờ đổi lại.

Khâm Trấn ác trầm ngâm giây lát .. vốn biết mua máy chạy bộ điện loại nào tốt.  mọi kẻ nhủa khí sâu nặng .. vốn cũng quyết chẳng lẽ nào đụng mặt nạn lại bỏ chạy để thoát lấy thân .. vừa rồi y đáp dòng ấy là vì lúc nguy cấp nhủ đến tính mạng của các Huynh đệ .. lại như chẳng lựa lời .. nên lúc bấy giờ thở dài một lời .. đáp .:  Được.  Nếu đã thế thì mọi kẻ nghìn vạn lần phải cẩn thận đấy. Lạng thi này là đàn ông.

Thích thi là đàn bà .. hai kẻ là vợ chồng. Bốn xưa họ dần dần luyện Cửu âm bạch cốt trảo bị Huynh đệ ta bắt đụng mặt .. Huynh trưởng của ta có máy chạy bộ tốt. tử dưới bên tay họ .. ta thì mù hai mắt. Những việc khác thì bây giờ chẳng kịp đáp .. mọi kẻ phải chú ý thủ trảo của họ lợi giết lắm đấy. Lục đệ .. ngươi đi về phía Bắc một trăm bước xem có một cỗ lãnh đạo tài chẳng !?.

About The Author

Reply