MÁY LỌC NƯỚC KAROFI

Xem tất cả MÁY LỌC NƯỚC KAROFI »
Karofi thông minh 5 cấp lọc
Giá chính hãng Giá bán
5.000.000 ₫4.290.000 ₫
Karofi thông minh 5 cấp lọc
Tặng 01 ấm đun siêu tốc và bộ...

- Số cấp lọc: 5 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 20 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Xem chi tiết

Karofi thông minh 6 cấp lọc
Giá chính hãng Giá bán
5.250.000 ₫4.390.000 ₫
Karofi thông minh 6 cấp lọc

- Số cấp lọc: 6 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 20 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Xem chi tiết

 Karofi thông minh 7 cấp lọc
Giá chính hãng Giá bán
5.500.000 ₫4.490.000 ₫
Karofi thông minh 7 cấp lọc

- Số cấp lọc: 7 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 20 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Xem chi tiết

Karofi thông minh 8 cấp lọc
Giá chính hãng Giá bán
5.800.000 ₫4.590.000 ₫
Karofi thông minh 8 cấp lọc

- Số cấp lọc: 8 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 20 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Xem chi tiết

Karofi thông minh 9 cấp lọc
Giá chính hãng Giá bán
6.300.000 ₫5.300.000 ₫
Karofi thông minh 9 cấp lọc

- Số cấp lọc: 9 cấp ( Đèn UV diệt khuẩn)

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 20 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Xem chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO

Xem tất cả MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO »
Kangaroo 5 cấp lọc KG105
Giá chính hãng Giá bán
4.500.000 ₫3.490.000 ₫
Kangaroo 5 cấp lọc KG105

- Số cấp lọc: 5 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 21 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Xem chi tiết

Kangaroo 6 cấp lọc KG106
Giá chính hãng Giá bán
4.850.000 ₫3.590.000 ₫
Kangaroo 6 cấp lọc KG106

- Số cấp lọc: 6 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 21 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Xem chi tiết

Kangaroo 7 cấp lọc KG107
Giá chính hãng Giá bán
5.200.000 ₫3.990.000 ₫
Kangaroo 7 cấp lọc KG107

- Số cấp lọc: 7 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 21 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Xem chi tiết

Kangaroo 8 cấp lọc KG108
Giá chính hãng Giá bán
5.800.000 ₫4.590.000 ₫
Kangaroo 8 cấp lọc KG108

- Số cấp lọc: 8 cấp

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 21 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Xem chi tiết

Kangaroo 9 cấp lọc KG109
Giá chính hãng Giá bán
6.800.000 ₫5.490.000 ₫
Kangaroo 9 cấp lọc KG109

- Số cấp lọc: 9 cấp đèn UV diệt khuẩn

- Công nghệ: Lọc màng RO ( USA)

- Kích thước: DxRxC: 43x33x85 cm

- Cân nặng: 21 Kg

- Công suất lọc: 10L/h

- Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Xem chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC GEYSER

Xem tất cả MÁY LỌC NƯỚC GEYSER »
Nano Geyser 5 cấp lọc TK5
Giá chính hãng Giá bán
3.590.000 ₫2.690.000 ₫
Nano Geyser 5 cấp lọc TK5

- Số cấp lọc: 5 cấp 

- Công nghệ: Lọc Nano

- Kích thước: DxRxC: 40x40x15 cm

- Cân nặng: 5 Kg

- Công suất lọc: 180L/h

- Thời gian bảo hành: 36 Tháng

Xem chi tiết

Nano Geyser 6 cấp lọc TK6
Giá chính hãng Giá bán
3.690.000 ₫2.790.000 ₫
Nano Geyser 6 cấp lọc TK6

- Số cấp lọc: 6 cấp 

- Công nghệ: Lọc Nano

- Kích thước: DxRxC: 35x35x15 cm

- Cân nặng: 6 Kg

- Công suất lọc: 180L/h

- Thời gian bảo hành: 36 Tháng

Xem chi tiết

Nano Geyser 7 cấp lọc TK7
Giá chính hãng Giá bán
3.690.000 ₫2.890.000 ₫
Nano Geyser 7 cấp lọc TK7

- Số cấp lọc: 7 cấp 

- Công nghệ: Lọc Nano

- Kích thước: DxRxC: 40x40x15 cm

- Cân nặng: 7 Kg

- Công suất lọc: 180L/h

- Thời gian bảo hành: 36 Tháng

Xem chi tiết

Nano Geyser 8 cấp lọc TK8
Giá chính hãng Giá bán
3.890.000 ₫2.990.000 ₫
Nano Geyser 8 cấp lọc TK8

- Số cấp lọc: 8 cấp 

- Công nghệ: Lọc Nano

- Kích thước: DxRxC: 35x35x15 cm

- Cân nặng: 8 Kg

- Công suất lọc: 180L/h

- Thời gian bảo hành: 36 Tháng

Xem chi tiết

Nano Geyser 8 cấp lọc GK5
Giá chính hãng Giá bán
4.500.000 ₫3.690.000 ₫
Nano Geyser 8 cấp lọc GK5

- Số cấp lọc: 5 cấp 

- Công nghệ: Lọc Nano

- Kích thước: DxRxC: 35x35x15 cm

- Cân nặng: 8 Kg

- Công suất lọc: 180L/h

- Thời gian bảo hành: 36 Tháng

Xem chi tiết